Onderstaande bestanden kunt u downloaden door er op te klikken

 De stuken zijn geschreven door ons lid: Aad van Looijen

Onder punt 1. frontblad inhoud: kunt u zien wat u op de volgende bestanden kunt vinden.

 

GESCHIEDENIS VAN SCHEPEN VAN DE ROTTERDAMSCHE LLOYD EN STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ROTTERDAM

EN OMGEKOMEN PERSONEELSLEDEN GEDURENDE DE TWEEDE WERELEDOORLOG

                                                                                                                                                                               Blz.

 

Toelichting                                                                                                                                                             2                                                          

R L Monument                                                                                                                                                      3

Namenlijst                                                                                                                                                             4 t/m. 6

Omgekomen personeelsleden met de daaraan verbonden geschiedenis:

Op schepen van de Rotterdamsche Lloyd                                                                                                        7 t/m.18

Op schepen van de Stoomvaart Mij Rotterdam                                                                                                19

Op schepen van Koninklijke Marine en andere rederijen                                                                                20

Bij scheepsramp met s.s. Junyo Maru                                                                                                              21 en 22

In Nederlands Indië                                                                                                                                             23 en 24

  

In Europa                                                                                                                                                              25

Waarvan nadere gegevens onbekend zijn                                                                                                       26

Door diverse oorzaken en begraven te                                                                                                            27 t/m.31

Bijlage  ss Modjokerto                                                                                                                                       32

Bijlage  ss Garoet                                                                                                                                               33

Bijlage  ss Terkoelai                                                                                                                                           34

1.frontblad inhoud
PDF – 10,3 KB 915 downloads
2,Toelichting
PDF – 465,3 KB 851 downloads
3._monument
PDF – 329,4 KB 945 downloads
4-5-6, Namen
PDF – 294,6 KB 953 downloads
7 tm 18, R.L. schepen 1939 - 1945 en blad 19 schepen Stoomv.Mij Rotterdam
PDF – 309,5 KB 928 downloads
20.Personeelsleden van de Rotterdamsche Lloyd omgekomen op schepen van de
PDF – 203,2 KB 917 downloads
23 en 24, WALPERSONEEL Nederlands Indie
PDF – 114,5 KB 864 downloads
25, WALPERSONEEL Nederland
PDF – 97,4 KB 803 downloads
26, Opvarenden.geen gegevens
PDF – 110,3 KB 906 downloads
27tm31, Personeelsledenomgekomen 1939-45 en begraven te
PDF – 231,8 KB 986 downloads
32 Bijlage Modjokerto blz. 14
PDF – 9,2 KB 915 downloads
33 Bijlage Garoet. blz. 9 en 10
PDF – 103,8 KB 831 downloads
34 Bijlage Terkoelai blz. 18
PDF – 8,3 KB 837 downloads