Beste mensen,

Fijn dat u op deze dag weer naar Rotterdam bent gekomen voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

  • Dit keer aan boord van de James Cook.
  • Bent u vandaag voor de eerste keer - heel hartelijk welkom

Helaas hebben zich ook enkele leden afgemeld.

Sinds vorig jaar is het er in de wereld niet beter op geworden.

De onrust en de onverdraagzaamheid nemen toe.

We kunnen niet alles overzien en soms slaat de schrik je om het hart. Ook blijkt dat wij als mensen blijkbaar niet instaat zijn om een betere wereld te gaan vormen.

Ieder heeft zo zijn eigen gedachten hierbij.

Het ledental loopt terug.

Door :

  • Opzeggingen: 24
  • In 2016 zijn er 12 leden overleden

De namen worden voorgelezen.

We hebben nu nog 261 leden.

Nu zult u zeggen heb je geen betere berichten?

(Nu: 261 dat is ten op zichtte van 1995 een daling van 65%.)

We hebben intussen opnieuw contact gezocht met de vereniging: ”Oud Roest”, WTK’s van de KRL.

We proberen een vorm te vinden waarbij we elkaar kunnen helpen.

Bijvoorbeeld door elkaars leden uit te nodigen voor de verschillende activiteiten van de verenigingen. Bijv. de “Oud Roest” leden ook uit te nodige voor onze jaarlijkse boottocht.

E.e.a. moet nog worden besproken met de leden van de beide verenigingen. Dus u hoort daar vast nog iets van.

Op 19 april hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden.

Dit keer niet in het STC (oude Zeemanshuis) maar bij: hotel-restaurant Quartier “Du Port” aan de van Vollenhovenstraat 48- 50 in Rotterdam.

Dit restaurant is gemakkelijk te bereiken. Lijn 7 stopt praktisch voor de deur.

Naast het huishoudelijke gedeelte is er natuurlijk tijd voor ontmoeting en de KNRM komt een spreekbeurt houden over haar werk.

Op 4 mei is er de jaarlijkse herdenking Oorlogsslachtoffers.

We zullen net als vorig jaar ook een bloemstuk leggen bij het monument “De Boeg” en ’s avonds houden wij onze herdenking aan de Calandstraat.

Na afloop gaan we dan naar Restaurant Loos, aan de Vollenhoven straat.

De jaarlijkse boottocht zal plaatsvinden op 6 september.

Voor het pas begonnen jaar wens ik u alle goeds toe, voor u en voor allen die u lief zijn.