Vereniging van Gepensioneerden van de voormalige N.V.Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-Wm Ruys & Zonen.

Bewegende  afbeeldingen

  • Aquarellen van schepen : Ronald van Rikxoort  . website: https://www.artabc.nl
  • Monument Veerhaven / Calandstraat.

Vereniging van Gepensioneerden van de voormalige N.V.Koninklijke Rotterdamsche Lloyd- Wm Ruys & Zonen

 

De Vereniging is opgericht op 13 april 1972 en is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 juni 1972.

De Vereniging bestaat uit gepensioneerden en weduwen van overleden of gepensioneerden employés van de voormalige

N.V Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-Wm. Ruys & Zonen en heeft ten doel de band, door jarenlange samenwerking in dienst van dezelfde maatschappij ontstaan, te onderhouden.

Zij tracht dit te bereiken door het houden van bijeenkomsten met haar leden, met het doel de onderlinge band te bewaren

 

Het adres van de Vereniging luidt:

Secretariaat KRL/WRZ

Marijke Staete 41

2931 WB Krimpen a/d Lek

Telefoon 0180-513505

email: krl.wrz@hetnet.nl