Willem Ruys Jan Daniëlszoon, 1 april 1809 - 1 augustus 1889

Het was in deze tijd gebruikelijk elk zeeschip te behandelen als een afzonderlijke rederij, waarin naast de reder-boekhouder ook particulieren een aandeel bezaten.

In 1838 trad Willem Ruys J.D. Zn op als reder-boekhouder wat betekende, dat hem als mede-reder, de directie en het beheer over een schip waren opgedragen.

In november 1838 werd te Kinderdijk de kiel gelegd voor zijn eerste schip, de “ Cornelis Wernard Eduard”.

Op 7 september 1839 is het schip van 317 lasten (606 ton) te water gelaten en op 27 oktober 1839 is zij onder kapitein Douwe Hendriks Kramer voor haar eerste reis naar Batavia uitgevaren. Zij was het eerste schip, dat onder de vlag van Willem Ruys J.D.ZN uitvoer. 

Op 1 januari 1861 trad Willem Ruys WZN, zijn tweede zoon, als deelgenoot in zijn zaken. De firmanaam werd gewijzigd in Wm Ruys & Zonen.

Op 15 maart 1867 trok W. Ruys J. DZN zich terug uit de zaak.

Op 22 maart 1870 wordt het koopcontract getekend voor de aankoop van het stoomschip “Ariadne”. De koopsom bedroeg fl. 270.000. Het was een schip van 683 last (1291 ton) met een stoommachine van 120 pk. Het was het eerste schip dat, in charter voor de Holland Amerika Lijn, op 4 juli 1872 naar New York voer.

Op 22 maart 1870 wordt het koopcontract getekend voor de aankoop van het stoomschip “Ariadne”. De koopsom bedroeg fl. 270.000. Het was een schip van 683 last (1291 ton) met een stoommachine van 120 pk. Het was het eerste schip dat, in charter voor de Holland Amerika Lijn, op 4 juli 1872 naar New York voer.

n de loop van 1882 kwam men langzaam tot de overtuiging, dat men moest overgaan van één-schip-rederij naar een N.V. rederij.

In een rondschrijven van 21 oktober 1882 werden de voordelen uiteengezet.

♦ Verdeling van de risico’s.

♦ Een aandeel in één schip is moeilijk verhandelbaar, terwijl aandelen van een N.V. door  beursnotering verhandelbaar worden.

♦ De resultaten van de verschillende vaargebieden kunnen elkaar compenseren.

♦ Een taxatie door neutrale deskundigen van de in te brengen schepen.

♦ Aandeelhouders van elk schip krijgen tegen de getaxeerde waarde zoveel aandelen in de nieuwe maatschappij als zij aandelen in één schip hebben.

De aandeelhouders reageerden gunstig op de voorstellen, waarna op 9 mei 1883 een vergadering plaats vond. Op de vergadering werden de statuten vastgesteld en het kapitaal van de nieuwe N.V. werd bepaald op fl. 8.000.000=, verdeeld in aandelen van

fl. 500,=, waarvan de helft werd uitgegeven.

De directie werd opgedragen aan Wm Ruys & Zonen, die de kantoren overbracht naar de Veerkade 8.

De statuten werden bij KB van 15 juni 1883 goedgekeurd.

De volgende één-rederij-schepen werden in de N.V. Rotterdamsche Lloyd ingebracht.

Schip                            Bouwjaar                   B.R.T.                           Taxatiewaarde

Drenthe                         1876                           2280                             fl. 410.000=

Gelderland                    1878                           2177                             fl. 450.000=

Utrecht                          1880                           2160                             fl. 470.000=

Zuid Holland                 1882                           2258                             fl. 533.000=

Batavia                          in aanbouw               2500                             fl. 575.000=

Samarang                      in aanbouw              2500                              fl. 580.000=

Soerabaja                      in aanbouw               2500                             fl. 575.000=

Ariadne II                      1879                            1288                             fl. 225.000=

Senior                           1879                            1099                             fl. 215.000=

De wildevaart-rederij Stoomvaart Maatschappij "Triton", opgericht 1 januari 1899.

De wildevaart rederij Stoomvaart Maatschappij "Rotterdam", opgericht 25 juni 1908.

De directie over de twee rederijen werd gevoerd door Wm Ruys & Zonen.

 

Op 21 november 1947 werd het motorschip "Willem Ruys" door de rederij overgenomen, bij welke gelegenheid aan de maatschappij het predicaat "Koninklijk" werd verleend. Vanaf dat moment werd de naam "Koninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v." gebruikt. De directie werd ook hier gevoerd door Wm Ruys & Zonen.

Onderstaand enkele foto's van oude schepen.

Respectievelijk:

  • Adriana II 1881
  • Batavia
  • Drenthe 1876
  • Gelderland 1878
  • Samarang 1
  • Senior 1879
  • Utrecht 1880
  • Zuid Holland 1