Beste bezoeker: door het Corona virus hebben we helaas al onze activiteiten moeten stilleggen. Jammer, maar het is nu niet anders. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.Henk Hellenthal.

Vereniging van Gepensioneerden van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd- Wm Ruys & Zonen

Bijgewerkt d.d. 24 januari 2017

Geachte leden, donateurs en donatrices.

Allereerst wenst het bestuur u prettige Kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2017 toe.

Wij delen u hierbij mede, dat wij een  bericht van overlijden hebben ontvangen van

de heer Jan Daniël Ruys.

Geboren op 1 september 1929 en overleden op 26 september 2016.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 7 januari 2017 van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Wij hebben er opnieuw voor gekozen om onze nieuwjaarsreceptie aan boord van de Marco Polo van de Spido te houden.

Deze altijd druk bezochte bijeenkomst geeft u weer de gelegnheid om elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, een gelukkig en vooral een gezond 2017 toe te wensen.

 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 april 2017 van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor de ledenvergadering hebben wij een andere lokatie gevonden. Ditmaal zijn wij te gast in het hotel-restaurant "Quartier Du Port" aan de van Vollenhovenstraat 48-50 in Rotterdam. Dit restaurant is makkelijk te bereiken. Tramlijn 7 stopt praktisch voor de deur en vanaf de metro is het ongeveer 10 minuten lopen.

Na de vergadering zal de KNRM een presentatie verzorgen.

 

Herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument voor de Koopvaardij "De Boeg".

's Morgens 4 mei zal een afvaardiging van het bestuur een bloemstuk leggen bij het monument De Boeg aan de Boompjes.

 

Herdenking oorlogsslachtoffers op woensdag 4 mei om 20.00 uur.

De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers, die in dienst van de maatschappij en aan de maatschappij gelieerde ondernemingen tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven lieten, wordt gehouden bij het monument in de Calandstraat te Rotterdam.

Het Zeekadetten Korps "Willem Ruys" uit Arnhem zal weer zorgen voor een passende assistentie.

Na afloop vn de plechtigheid zullen wij u uitnodigen om even na te praten bij een kopje koffie. Waarschijnlijk zal dit bebeuren in restaurant Loos aan de van Vollenhovensraat.

Onze jaarlijkse boottocht op woensdag 6 september 2017

Met de SPIDO hebben we weer afspraken kunnen maken over de vaartocht op 7 september 2016.

Nadere informatie hierover zal volgen.

 

Noteer deze data alvast in uw agenda

 

Contributie

 Onze penningmeester, de heer Maarten v.d. Lugt, vraagt u om uw contributie vóór 31 januari 2017 over te maken op rekening:

NL 15 INGB 0002 704401 t.n.v. Ver. Gepens. KRL/WRZ te Rotterdam.

  

Kent u een oud-collega, die nog geen lid is, wijs haar/hem dan op bestaan van onze verening.