4 mei herdenking 2016 Calandstraat hoek Veerhaven

Beste mensen.

Allemaal heel hartelijk welkom bij de herdenking bij het monument van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Er is weer een jaar voorbij en we staan weer op deze voor velen van u inmiddels een bekende plek.

 

Vanmorgen hebben Maarten van der Lugt en ondergetekende namens onze vereniging voor het eerst de 4 mei herdenking bijgewoond bij de Boeg. Namens de vereniging hebben wij daar een bloemstuk geplaatst. De herdenking was indrukwekkend en stijlvol.

Burgemeester Aboutaleb hield een herdenkingstoespraak.

Hij zei onder andere: "De zeelieden werden door de oorlog opeens frontsoldaten. Koopvaardijschepen kregen de essentiële taak om Engeland te bevoorraden met voedsel en oorlogsmaterieel.

De 650 Nederlandse zeeschepen die in mei 1940 op de grote vaart waren, leverden een forse bijdrage aan de bevoorradingskonvooien".

Vereniging van Gepensioneerden van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd- Wm Ruys & Zonen

Het is goed om ieder jaar opnieuw stil te staan bij het KRL monument ter nagedachtenis aan hen die in de oorlog het leven lieten in dienst van de maatschappij, op zee maar ook voor de mensen die hun werk aan de wal hadden.

Vandaag wordt de krans gelegd door mevr. M.A. Schriel-de Koning en de heer P. Slavenburg.

Hun beider moeders waren dochters van de heer Petrus Hendricus de Koning. Hij was motordrijver aan boord van de Sibajak. In de oorlog strandde hij op Java als opvarende van het ms Toendjoek.

Hij werd met 6500 medegevangene op het Japanse schip Junyo Maru verscheept naar Sumatra om daar aan de aanleg van een spoorlijk te gaan werken.

Op 18 september 1944 is het Japanse schip getorpedeerd door de Engelse duikboot "HMS Tradewind".

De kapitein wist niet dat er gevangenen aan boord waren. De heer de Koning was een van de velen die toen zijn verdronken.

Wij zijn zeer vereerd dat mevr. Schriel en de heer Slavenburg vandaag en krans willen leggen bij het monument.

 

Na de kranslegging is er gelegnheid uw bloemenstukken bij het monument te leggen.

  

Na afloop van de plechtigheid sprak de voorzitter zijn dank uit naar een ieder die vanavond naar deze herdenking is gekomen.

Ook dankte hij de Zeekadetten “Willen Ruys” heel hartelijk voor hun hulp en assistentie bij deze belangrijke herdenking. Verder nodigde hij een ieder uit om nog even samen te komen in het Maritiem Hotel – Zeemanshuis.

's Morgens hebben we een bloemstuk gelegd bij de "Boeg'in Rotterdam.